Zahrada MATÚŠŮ

produkce rostlin & zahradní centrum

Pravidla používání zákaznických karet Zahrada Matúšů s.r.o.

Zahrada Matúšů odměňuje své věrné zákazníky poskytnutím zákaznických karet. Zákaznická karta je přenosná a po splnění stanovených podmínek opravňuje držitele k čerpání slev na zboží prodávané v Zahradním centru Zahrada Matúšů v Horních Lhoticích.
Zákaznickou kartu může získat jakýkoliv zákazník, tedy, jak podnikatel (právnická či fyzická osoba), tak nepodnikající fyzická osoba. Podnikatelům i nepodnikající fyzické osobě může být na její jméno a příjmení vydána jedna zákaznická karta.
Zákazník může písemně zažádat o vydání zákaznické karty takto: Zákazník řádně vyplní a podepíše formulář žádosti, který obdrží na pokladně v našem ZC. Zákaznická karta bude zákazníkovi vystavena na počkání a po registraci do našeho systému bude aktivní. Zpravidla do 24 hodin.
Nedílnou součástí každé žádosti je i písemný souhlas zákazníka s použitím jeho osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je nezbytný pro fungování věrnostního programu, v jehož rámci je zákazník seznamován se speciálními nabídkami.
Pokud zákazník zákaznickou kartu ztratí, zničí nebo mu je odcizena, bude mu po kontrole údajů na počkání na základě jeho žádosti vystavena zákaznická karta nová, a to za manipulační poplatek ve výši 10,- Kč. Na náhradní zákaznickou kartu budou zákazníkovi nahrány veškeré transakce, které byly zaregistrovány na kartě, kterou má náhradní karta nahrazovat. Původní zákaznická karta bude deaktivována okamžikem aktivace náhradní zákaznické karty. Takto vydaná náhradní zákaznická karta plní okamžikem aktivace funkci běžné zákaznické karty.

Podmínky poskytnutí slevy

Do celkové ceny nákupů, rozhodné pro udělení slevy, budou zahrnuty jen částky, které byly zákazníkem za zboží/služby skutečně zaplaceny a pouze za předpokladu, že zakoupené zboží nebylo zákazníkem vráceno. V případě, že zákazník nepředloží před zahájením markování zboží pracovníkovi pokladny zákaznickou kartu k načtení kódu karty, nebude mu na tento nákup poskytnuta sleva a cena takového nákupu nebude ani započítána do celkové ceny nákupů rozhodné pro vznik nároku na příslušnou slevu. Předložení zákaznické karty pro dodatečné uplatnění slevy či načtení hodnoty nákupu není možné.
Slevy na základě zákaznické karty se neposkytují na zboží zlevněné či zboží v akci. Slevu poskytovanou na základě zákaznické karty nelze uplatnit společně s žádnou jinou slevou (např. se slevovými kupony v letácích či slevami poskytovanými na základě kuponů vystavených třetími osobami, atd.), s výjimkou výhod (slev) poskytovaných vydavateli kreditních a debetních karet při placení těmito platebními kartami.
Výše slev na zákaznické karty je poskytována takto:
Sleva 2 procenta je poskytována automaticky každému držiteli karty.
V případě nákupu za uplynulých 12 měsíců v hodnotě 5000 Kč včetně DPH se sleva navýší na 3 procenta.
V případě nákupu za uplynulých 12 měsíců v hodnotě 10 000 Kč včetně DPH se sleva navýší na 4 procenta.
V případě nákupu za uplynulých 12 měsíců v hodnotě 20 000 Kč včetně DPH se sleva navýší na 5 procent.
Sleva bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku (365 dní) ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy, pokud zákazníkovi nevznikne dříve nárok na vyšší slevu.
Pokud po uplynutí jednoho roku zákazník přestane z důvodu nedosažení stanoveného limitu nákupů za uplynulých 12 měsíců splňovat podmínky pro udělení slevy, bude mu sleva snížena na nižší hodnotu (pokud bude splněn limit pro poskytnutí této nižší slevy) nebo nárok na slevu zcela ztratí a to až do okamžiku, kdy podmínku pro poskytnutí některé slevy znovu splní.